Ecologisch concept

Met een gestaag groeiende technologische ontwikkeling dringt men een intacte natuur binnen. Om dit natuurlijke systeem te behouden zijn er veel wetten opgenomen en vele vereisten en voorschrift het leven ingeroepen. Zij vormen de basis voor de productie van SAB Bröckskes.

Ons kabelaanbod is erg breed met veel verschillende toepassingen alsmede verschillende karakteristieken en productiemethoden. We bereiken ons doel alleen wanneer we kunnen voorzien in alle technische, ecologische en economische behoeften alsmede de benodigdheden van onze klanten. Om die reden is bescherming van de omgeving voor ons van groots belang. We discussiëren hierover met onze klanten en collega's. Planning, ontwikkeling en productie zijn overeenkomstig afgestemd en georganiseerd.

Onze belangrijkste taak is de algehele verantwoordelijkheid. Dit nemen we dan ook zeer serieus. We inspecteren al onze ruwe grondstoffen, productiemethodes en uiteindelijke producten, met het oog op het gevaar voor menselijk leven en de omgeving. We nemen alle SAB producten terug die onze klanten niet meer nodig hebben, en garanderen de beste afvalvernietiging. In onze eigen onderneming hebben we het energiegebruik van machines en verwarmingssystemen geoptimaliseerd, die regelmatig door interne controleurs worden getest. 

Sinds 2005 hebben we voor onze onderneming een milieu-management systeem ingevoerd, naar ISO 14001:2004. De TÜV-auditors hebben tijdens het bezoek aan onze productiefaciliteiten aangegeven dat deze behoorde tot de absolute highlights in een jaar van audits. Het is zeker niet vanzelfsprekend, dat er met het milieu zo wordt omgegaan zoals bij SAB BRÖCKSKES.

Flexibele speciaalkabels op maat ontwikkeld

Familiebedrijf sinds 1947