News

Hoogspanningsmeetkabel

HV-meetkabel: veilig meten in hoogspanningstoepassingen binnen e-mobiliteit

Hoogvoltage (HV) – kabels: veilig meten in hoogspanningstoepassingen

HV-kabels worden toegepast in e-mobility en overal waar metingen tot 1000V in hoogspanningsomgevingen veilig moeten kunnen plaatsvinden. Dit is onder andere in hoogvoltage-elektronica, -batterijen, e-motoren of omvormers. De HV-meetkabels worden verder gebruikt op testbanken en in testvoertuigen. Kenmerkend is het brede temperatuurbereik van -40°C tot +150°C en de hoge flexibiliteit. 

Extra veilig: op tijd een signaal voor vervanging
In testvoertuigen worden kabels vaak blootgesteld aan extreme mechanische belastingen. Ook schuurplekken kunnen ontstaan na verloop van tijd. Als de oranje buitenmantel doorgesleten is, geeft de verschenen blauwe binnenmantel aan dat de kabel binnen een korte periode niet meer betrouwbaar is en dus vervangen dient te worden. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de HV-meetkabel wordt gebruikt in combinatie met een meettechniek die geschikt is voor hoogspanning. De twee zwarte lengtestrepen identificeren de kabel als een zuivere meetkabel, maar laten zien dat de kabel geen deel uitmaakt van de basisuitrusting van het elektrische voertuig.

KLIK HIER VOOR HET DATABLAD